Dialog czy zwarcie? Klincz w RDS

Rada Dialogu Społecznego jest obecnie ciałem, które wielu chciałoby posiąść. Jak to bywa z cielesnym posiadaniem, namiętności jest sporo, konkurenci wydzierają sobie nawzajem piórka z opierzenia, a z potencją i pamięcią bywa krucho. Warto pamiętać, że  Centrum Partnerstwa Społecznego, później Komisja Trójstronna, a dziś RDS – powstało w 1994 r by zapobiegać i rozwiązywać konflikty…

Komunikat dotyczący WRDS

Informujemy, że na wniosek Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z Warszawy, ze składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu zostali odwołani członkowie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Innymi słowy, nie jesteśmy już członkami WRDS.

Stanowisko ZPP Wielkopolska nt. Neutralności klimatycznej 2050

Z ostrożności, że mimo skutków gospodarczych i społecznych wywołanych pandemią koronawirusa nadal będzie prowadzona w krajach Unii Europejskiej polityka „proziemska”, by nie napisać nieziemska, składamy stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska nt. Neutralności klimatycznej w 2050 roku. Prezentujemy naszą hasłową odpowiedź na pięć pytań, postawionych przez Ministerstwo Klimatu i Radę Dialogu Społecznego, w piśmie z…

Posiedzenie plenarne WRDS 2019-06-25

Uczestniczyliśmy w obradach Prezydium i w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na spotkanie zostali zaproszeni znamienici goście ze świata polityki, Urzędu Marszałkowskiego i Magistratu. Przedmiotem obrad była strategia Wielkopolski do 2030 roku oraz aktualne działania przeciwdziałania SMOG-owi. Wypowiedzi zostaną usystematyzowane i jesienią przedstawione będą w ujednoliconej formie jako stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w…

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak powołał wskazane przez ZPP osoby do prac w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Ze struktur ZPP Wielkopolska, Witold Solski został wice przewodniczącym WDRS’u i wszedł do prezydium organu. Adam Baraniecki i Zbigniew Niemczewski reprezentując reprezentatywną organizację pracodawców należą do grona budującego WRDS, kontynuującego  prace komisji trójstronnej. umww.pl/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego-w-poznaniu O pracach Rady będziemy…