Warsztaty „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030”

Głos ZPP Wielkopolska był wyraźnie słyszalny podczas warsztatu diagnostycznego: „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030” organizowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego Województwa Urzędu Marszałkowskiego. Członek Rady Nadzorczej Marceli Kwaśniewski pracując w grupie „Przedsiębiorczość i Edukacja” zwracał uwagę na konieczność zawarcia w Strategii instrumentów finansowych wspierających wielkopolskie firmy dążące ku Przemysłowi 4.0, wzmocnieniu sieci IOB w…