Czerwcowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu

Z czym kojarzyć ma się wrzesień? W czerwcowej spiekocie miała miejsce gorąca dyskusja o edukacji, rekrutacji i kształceniu. Za nami plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu. W merytorycznej dyskusji, w sporze o kształt szkolnictwa z początkiem zbliżającego się nowego roku szkolnego, udział wzięli członkowie WRRP i przede wszystkim reprezentanci: związków zawodowych nauczycieli, samorządu…