W dniu 20 czerwca odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jak zwykle w takich przypadkach zgromadzenie rozpoczęło się od formalizmów związanych z  wyborem przewodniczącego (jak wiadomo każde zebranie ktoś musi zacząć), wyborami komisji, akceptacją porządków i regulaminów. Na szczęście wśród ludzi ceniących czas i efektywność sprawy formalne udaje się załatwić szybko i sprawnie, toteż kilka chwil później zgromadzeni przeszli do dalszych, bardziej interesujących punków porządku obrad. 

Prezes Cezary Kaźmierczak omówił dokonania ZPP na przestrzeni ostatnich miesięcy oraz plany na najbliższą przyszłość nie epatując nadmierną propagandą sukcesu ale też nie uciekając od problemów, z którymi Związek musi się zmierzyć w tej najbliższej ale i dalszej przyszłości. Zgromadzeni dokonali również kilku zmian w statucie Związku, których efektem ma być przede wszystkim większa elastyczność działań. 

Aktywność Związku skupiona jest nie tylko w centrali, która koordynuje duże projekty związane z promocją, wsparciem działania małych i średnich przedsiębiorstw, dostarczaniem wiedzy i informacji, recenzją projektów aktów prawnych oraz współpracą z agendami rządowymi ale również w regionach, które organizują współpracę na szczeblu lokalnym, wspierają członków, organizują szkolenia i spotkania. 

Nowe projekty przygotowywane przez Centralę, przedstawione w ostatniej części oficjalnego spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych. Choć zebrani często różnią się poglądami, co dało się zauważyć podczas przygotowanego przez organizatorów obiadu, z pewnością łączy ich jedno: troska o rozwój własnych przedsiębiorstw, z której wywodzą pomyślność rodzin, wspólnot i społeczności.