Strategia rozwoju województwa Wielkopolskiego 2030Głos ZPP Wielkopolska był wyraźnie słyszalny podczas warsztatu diagnostycznego: „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030” organizowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego Województwa Urzędu Marszałkowskiego.

Członek Rady Nadzorczej Marceli Kwaśniewski pracując w grupie „Przedsiębiorczość i Edukacja” zwracał uwagę na konieczność zawarcia w Strategii instrumentów finansowych wspierających wielkopolskie firmy dążące ku Przemysłowi 4.0, wzmocnieniu sieci IOB w województwie, wsparciu i edukacji lokalnych liderów zmiany społecznej.

Zgodnie ze swoją profesją wskazywał także w imieniu ZPP na potrzebę promowanie koncepcji de-konfliktowania i koncepcji kultury sporu wśród przedsiębiorców. Wsparł także słuszny pomysł, by Wielkopolska w swej strategii koncentrowała się na potrzebach swych lokalnych przedsiębiorców, a nie na budowaniu koncepcji swego rozwoju przez zapraszanie i utrzymywanie za wszelką cenę w regionie wielkich korporacji. Zdaniem zebranych, to lokalne firmy decydują o prosperity regionu a nie korporacje, które zwijają swoją działalność natychmiast, gdy staje się nieopłacalna, bez względu na koszty społeczne.

Ponieważ idee powstałe podczas Diagnozy mają się zamienić w konkretne projekty zapisane w Strategii, ZPP będzie trzymać rękę na pulsie Departamentu RR UM i monitorować dalsze losy naszych pomysłów. Dalej ma być coraz piękniej; Departament opracuje wypracowane w Diagnozie koncepcje, a marszałek będzie je konsultował z różnymi gremiami. Odbędą się także konsultacje społeczne, stąd zapewnienie organizatorów warsztatów, że Strategia będzie napisana ludzkim, a nie urzędniczym językiem. Sprawdzimy.