Wieloletni Starosta Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. Kierownik Urzędu Dozoru Technicznego – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dziedziny: „Rola samorządu powiatowego w stymulowaniu rozwoju gmin”. Były Przewodniczący Konwentu Starostów Wielkopolskich. W latach 2006 – 2014 Członek Komitetu monitorującego WRPO. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, miedzy innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Społecznik. Człowiek łączący wiedzę techniczną z wiedzą pedagogiczną. W pracy menadżera z sukcesem podejmuje się realizacji śmiałych marzeń i potrafi sprostać wyzwaniom naszych czasów.