Miasto+Deglomeracja, delokalizacja, policentryzacja – system osadniczy w świetle nie jednoszczeblowej władzy samorządowej. Plan zagospodarowania Kraju i Ludności. Platformę kontaktową wskazano www.miastoplus.info.

W Konferencji w Concordia Design o wyzwaniach polskich miast panelistami byli: Jadwiga Emilewicz, Magdalena Błeńska, Jarosław Gowin, Przemysław Śleszyński, Tadeusz Zysk, Jarosław Pucek.

W krótkiej perspektywie obrany azymut skierowany jest ku jesiennym wyborom parlamentarnym, które prowadzone już są w warstwie kampanii i propagandy. Czy miasto Poznań z powiatem poznańskim będzie układem politycznie dwupartyjnym i jak rozłożą się preferencje do dziesięciu miejsc w ławach sejmowych?
Typujemy podział 6:4.

Wybory parlamentarne 2019