Wybory Prezydenta RP, to ostatni etap w wieloboju wyborczym. ZPP Wielkopolska, korzystając z kompetencji ekspertki Katarzyny Kosakowskiej, publikuje materiał publicystyczny, opisujący alternatywne warianty zwieńczenia kampanii prezydenckich.

Pomijajmy profetyczną wizję wyników. Przedstawiamy argumenty opowiadające się „za” oraz „przeciw” konkretnym decyzjom politycznym. Prosimy Parlamentarzystów, Kandydatów i ich sztaby, oraz osoby interesujące się polityką o rozmawianie wokół konkretów. Szczególnie dedykujemy publikowane informacje członkom sprawującej władzę partii.

Prosimy wybierzcie mądrze i odpowiedzialnie. W jakiej formule i kiedy odbędą się najbliższe wybory na Prezydenta RP? Podpowiedzi zawarte są w tekście – kto czyta ten mniej błądzi.

Pobierz materiał (pdf):

Wybory Przezydenta 2020 terminy