ZPP Wielkopolska podpisał porozumienie Ze Starostą Poznańskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Umowa została zawarta w sprawie współpracy przy realizacji Programów na rzecz aktywizacji zawodowej Osób bezrobotnych. Współpraca finansowana jest ze środków Funduszu Pracy oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. O szczegółach zainteresowani członkowie ZPP Wielkopolska informowani będą indywidualnie.