ZPP Wielkopolska jest zrzeszeniem organizacyjnie niezależnym jednak ideowo i funkcjonalnie powiązanym ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców w Warszawie (http://zpp.net.pl). Wspólnie podzielamy troskę o los przedsiębiorców i pracodawców w Polsce, wspieramy rozwój małych firm, służymy radą i pomocą naszym członkom, dbamy o poprawę warunków prowadzenia biznesu, upowszechniamy wiedzę na temat przedsiębiorczości, ekonomii i otoczenia biznesowego. Działamy na rzecz stabilnego i bezpiecznego prowadzenia przedsiębiorstw. Członkowie ZPP Wielkopolska a w szczególności Osoby konstytuujące skład ciał statutowych blisko współpracują z animatorami ZPP działającymi na terenie Polski a w szczególności z Cezarym Kaźmierczakiem i Robertem Gwiazdowskim z wiodącego w kraju ośrodka warszawskiego.